Tóm tắt lịch sử Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
       Cùng với sự phát triển, mở rộng của Mặt trận DTTN Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Mặt trận TQVN tỉnh Gia Lai cũng không ngừng được củng cố và phát triển. Trong những năm kháng chiến cứu nước, đặc biệt sau Thư của chủ tịch Hồ chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức tại Pleiku (19/4/1946), Mặt trận đã có nhiều hình thức nhằm tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh thành một lực lượng hùng hậu cùng với nhân dân cả nước anh dũng chiến đấu chống thực dân, đế quốc xâm lược.
      Tại đại hội đoàn kết các dân tộc thiểu số Miền trung và Tây Nguyên (vào cuối năm 1960) đã quyết định thành lập “Phong trào dân tộc tự trị Tây Nguyên”, đồng thời thông qua chương trình hành động và ra lời kêu gọi các dân tộc tây Nguyên đoàn kết đấu tranh chống Mỹ - Diệm giành độc lập, tự do thống nhất đất nước. Đến năm 1961 “Phong trào dân tộc tự trị Tây Nguyên” được đổi thành “Mặt trận Dân tộc giải phóng Gia Lai” là tiền thân của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai ngày nay. Qua 50 năm xây dựng và phát triển Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai đã góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và lập được những thành tích xuất sắc, vô cùng tự hào, đó là:
      Chỉ sau một thời gian ngắn kể từ khi mới thành lập, Mặt trận đã tổ chức vận động thu hút 20 tổ chức chính trị, xã hội, đảng phái, tôn giáo gia nhập vào Mặt trận dân tộc giải phóng như: Hội đánh tây. Hội Lao động giải phóng, Hội liên hiệp sinh viên học sinh, Hội các nhà giáo yêu nước, Hội phụ nữ giải phóng, Hội những người tôn giáo kính chúa, Đảng dân chủ Miền Nam kiểu tư sản dân tộc… Tiếp theo đó tổ chức Mặt trận dân tộc các cấp nhanh chóng được hình thành tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát động phong trào thi đua đánh Mỹ - Diệm giành độc lập dân tộc, đẩy mạnh kết hợp 02 chân, 04 cao trào, 03 mũi giáp công, liên tục tấn công địch; phát động phong trào tòng quân nhập ngũ, đóng góp ủng hộ nhân tài, vật lực cho cách mạng. Mặt trận dân tộc giải phóng Gia Lai đã góp phần to lớn đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ và cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1968, mở rộng vùng giải phóng, tạo thế trận căn cứ địa Tây Nguyên vững chắc cho cả nước. Những năm sau đó tiếp tục vận động, tập hợp lực lượng quần chúng đoàn kết tích cực đấu tranh chính trị, binh địch vận; động viên cán bộ, bộ đội và nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất để đảm bảo đời sống, củng cố vững chắc vùng giải phóng, vùng căn cứ địa, bám trụ kiên trì xây dựng thực lực cách mạng để tập trung giải phong từng phần, đấu tranh làm thất bại chiến lược “Việt nam hoá chiến tranh” của địch và tiến tới chiến dịch Tây Nguyên, giải phóng tỉnh Gia Lai vào 17/3/1975, cùng nhân dân cả nước với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tổng tiến công, nổi dậy giải phòng hoàn toàn miền Nam vào 30/4/1975, thống nhất đất nước, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Sau 30 năm giải phóng, nhất là những năm đổi mới, Mặt trận TQVN tỉnh đã không ngừng đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động về cơ sở, giải quyết hài hoà lợi ích của của các giai tầng trong xã hội, chăm lo thiết thực đến đời sống của người dân nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xoá đói giảm nghèo; thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”…đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phẩn giảm nhanh tỷ lệ hộ đói nghèo, đến năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm xuống còn 10,8%. Mặt trận các cấp còn tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, vận động quần chúng đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, tư tưởng ly khai của bọn phản động Fulro và các thế lực thù địch, góp phần làm cho Gia Lai ngày càng ổn định và phát triển nhanh, bền vững.
Trong công tác đối ngoại nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền cùng cấp xây dựng, phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp với nhân dân, chính quyền tỉnh Ratanakiri, Stungtreng, Prêtvihia (Vương quốc Campuchia) và Atôpơ của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong nhân dân về truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa 2 dân tộc Việt Nam-Campuchia; phối hợp với các ngành chức năng và Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng mô hình “Điểm sáng văn hóa vùng biên”, tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc Việt Nam-Campuchia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Với những thành tích xuất sắc trong 50 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã được Đảng và Nhà nước tặng: 01 Huân chương Kháng chiến hạng Ba; 02 Huân chương Độc lập hạng Ba; 03 Huân chương Lao động hạng Nhất; 04 Huân chương Lao động hạng Nhì; 06 Huân chương Lao động hạng Ba; và nhiều bằng khen của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội của Trung ương.
Nhân dân, cán bộ, lực lượng vũ trang nhân tỉnh Gia Lai đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, trong đó có sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 50 năm qua, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất.
Logo-MTTQ.png
Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT, ngày 12/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ: 26 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
Email: ubmttq@gialai.gov.vn. Điện thoại: 0269.3874746, Fax: 0269.3824290


 Chung nhan Tin Nhiem Mang